top of page

Events og arrangementer

Det kan være en stor mundfuld og kræve meget tid at få et godt arrangement på benene. Lad JA Sikkerhed være jeres forretningsparter og få tid til en masse andet. Vi har stor erfaring med at lave events og arrangementer og spænder bredt fra den lille firmajulefrokost, til messer, dyrskuer, byfester og koncertoplevelser for 40.000 mennesker.

Slip for besværet og bekymringer om fx. catering, toiletforhold, myndigheder, sagsbehandling, musik, busser, overnatning, parkering og meget, meget mere. Vi hjælper med planlægning og afvikling fra A-Z og sikrer jer en perfekt totalløsning.

 

Kontakt os og få en uforpligtende snak om hvad vi kan gøre for jer.

Hvad kan vi?


Gennem tiden har vi løst mange forskellige opgaver for mange kunder.
Her på siden kan du læse om 3 konkrete cases

Spejdernes Lejr 2022 
Her stod vi for planlægningen, og i tæt samarbejde med lejrens øvrige organisation, også afviklingen af lejrens 21 store events. Vi planlagde 2 åbnings- og aflsutningsshows og afviklede 3 koncerter.

 

På kun 1 uge var vi med til at give vi børn, unge og voksne uforglemmelige oplevelser for livet.

Børn & Dyr på Bregentved
Når det årlige børnedyrskue åbner hegnet til skuepladsen vil I finde JA Sikkerhed i centrum. Her står vi for sikkerheden for skuets op mod 15.000 gæster. Vi håndterer alt fra samarbejdet med samaritter og øvrige myndigheder, pladsindretning jf. gældende lovgivning, brandbekæmpelsesudstyr og meget mere.

 

Vi udarbejder skuets beredskabs- og sikkerhedsplan og vi intstrurerer alle frivillige i hvordan kriser og øvrige hændelser håndteres professionelt.

 

Udover håndteringen af sikkerheden under skuet, så bistår vi bestyrelsen med hjælp til  en masse planlægning i månederne op til skuet. Vi er også med på bestyrelsesmøderne og fungerer således som udviklingskonsulent året rundt.

Aktiv I Forening 4160 
Et stærkt foreningsliv i Herlufmagle har sat gang i et toårigt projekt om at samle det lokaleforeningsliv og få flere børn og unge ud i naturen. JA Sikkerhed hjælper med at planlægge og afvikle en lang række spændende fællesarrangementer blandt foreningerne. Noget hele området nyder rigtig godt af.

 

Blandt mange arrangementer har vi hjulpet dem med førstehjælpsdag, byfester, Sankt Hans arrangementer, teaterstykker i det fri og meget mere.

bottom of page